Privacy verklaring

PERSOONS GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

iCreate Tuindesign verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gegevens op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONS GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

iCreate Tuindesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden klant te worden.
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen bezoeken tijdens de verschillende stadia van het tuinontwerp.
  • Om goederen en diensten bij u te kunnen af te leveren, zij het fysiek of digitaal.

 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

iCreate Tuindesign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Onze bewaartermijn is: 7 jaar, de wettelijke termijn die de fiscus hanteert voor financiële administraties.

 

DELEN MET ANDEREN

iCreate Tuindesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iCreate Tuindesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

WEBSITEBEZOEK EN COOKIES

iCreate Tuindesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. iCreate Tuindesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Enkele voorbeelden waar cookies voor dienen zijn dat deze gebruikt worden om uw voorkeursinstellingen te onthouden, zorgen er voor dat de inhoud van uw winkelwagen bewaard blijft en helpen ons om de website goed te laten werken.

iCreate Tuindesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@icreatetuindesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 

iCreate Tuindesign zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

iCreate Tuindesign neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u toch het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via info@icreatetuindesign.nl.

 
Logo door iCreate Tuindesign